חברת אליפסה הנדסה מונה כיום כ- 310 עובדים שכירים ועוד כ- 150 יועצים.

החברה בבעלות קבוצת "אלבטק", והינה אחת מבין שש החברות בקבוצה. "אלבטק" עוסקת במגוון תחומים לתעשיות התעופה, ההייטק והתחום הצבאי.

המבנה הארגוני של חברת אליפסה הנדסה כולל שלוש מחלקות עיקריות: כוח אדם ומיקור חוץ, קבוצות תכן ופרויקטי הנדסה ופיתוח.

מבנה ארגוני של חברת אליפסה הנדסה

לפרטים נוספים אודות פעילותינו